Prijavnica

Glasbeno-izobraževalna agencija Petka

Splošno

Predmet

Razred predmeta

Podatki o učenki ali učencu

Ime in priimek

Datum rojstva

Kraj in občina rojstva

Država rojstva

Ime šole, ki jo učenec obiskuje

Učni uspeh v preteklem šolskem letu

Ali pouk v šoli poteka v turnusu?  DA NE

Podatki o starših in družini

Mati

Ime in priimek

Poklic in zaposlitev

Naslov prebivališča

Telefon

Oče

Ime in priimek

Poklic in zaposlitev

Naslov prebivališča

Telefon

Ali še kateri otrok iz družine obiskuje glasbeno šolo? Vpišite ime in primek učenca, predmet, razred in učitelja.
Opombe

Vaš email (obvezno)

Izjavljam, da sem seznanjem z načinom izobraževanja in pogoji plačevanja. Šolnino za tekoči mesec bom plačeval/-a do 15. v mesecu.